Konflikten mellan SD och SDU kan pågå länge

3:47 min

Det som händer nu har haft ett långt förspel, säger Expo:s chefredaktör Daniel Poohl om att ledningen för Sverigedemokraternas Ungdomsförbund riskerar att uteslutas ur SD.

– Det som sker nu är upptrappningen av en konflikt som vi har sett bubbla under lång tid, säger Daniel Poohl.

Och det är en konflikt som handlar om såväl politisk inriktning som ideologi och synen på partiets historia, säger Daniel Poohl, som är chefredaktör för Expo, en tidskrift som granskar extremhögern i Sverige och som har en kritisk inställning till Sverigedemokraterna.

Att det i grunden är fråga om stora ideologiska motsättningar, håller också statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors med om. Sverigedemokraterna har arbetat för en ideologisk förändring sedan 2011, då partiet drog sig från att vara ett mer nationalistiskt till ett mer socialkonservativt parti, säger han.

– Det här har delvis ungdomsförbundet motsatt sig, i varje fall delar av ungdomsförbundet och de personer som det nu gäller, som stått för en mer nationalistisk hållning. Och om man ska vara lite svepande kan man säga att den delen av ungdomsförbundet är mer nationellt höger, medan delar av moderpartiet försökt dra sig något mer åt mitten, säger Jonas Hinnfors.

Även Daniel Poohl på Expo pekar på att SD:s nya profil som ett socialkonservativt parti har varit svår att smälta för delar av ungdomsförbundet. Där har det också funnits en mer skeptisk inställning till partiets mer öppna nationalism. Den går ut på att alla, oavsett etnicitet, kan bli svenskar om man anammar svenska vanor och svensk kultur. Men vad som också hänt är att ungdomsförbundet den senaste tiden stärkt sina positioner i partiet, säger Daniel Poohl.

– Ungdomsförbundet har varit ganska tydligt med att man är ute efter att i slutändan ta över makten i partiet, och det ser ju också partiledningen. Därför stämmer man också i bäcken, alltså försöker sätta stopp för en framflyttning som skett ganska snabbt den senaste tiden.

Och det är så att SDU har flyttat fram positionerna i partiet?

– Ja. Och det tydligaste exemplet på det är att vice SDU-ordförande William Hahne valdes till ordförande, efter att inte ens ha stått på valberedningens lista, i SD:s distrikt i Stockholms stad som är ett viktigt distrikt och som måste betraktas som en symboliskt väldigt viktig seger.

Den formella orsaken till att Sverigedemokraternas medlemsutskott nu utreder om ett 20-tal medlemmar ska uteslutas är misstänkta kontakter med extremistorganisationer - som tidigare vikarierande ordföranden Mattias Karlsson kallat det. SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand har förnekat att det finns några sådana kontakter. Men Daniel Poohl på Expo skulle inte bli överraskad om det finns band mellan SDU och till exempel högerextrema Nordisk Ungdom, säger han.

– Några övertydliga band finns inte, men jag skulle inte alls bli förvånad om individer i SDU har nära band till Nordisk Ungdom. Det skulle gå helt i linje med hur ungdomsförbundet har profilerat sig.

Beslut om eventuell uteslutning kommer att tas den 27 april, och det återstår att se vad som händer då, säger Daniel Poohl. Men även om Gustav Kasselstrand och vice ordföranden William Hahne utesluts är konflikten långtifrån slut, tror han. 

– Det återstår nog att se vad som blir konsekvenserna av detta. Man har satt en boll i rullning här som vi kommer se rulla ganska länge. Jag tror att vi egentligen bara har sett början på en konflikt som kommer att pågå under en ganska lång tid framöver, säger Daniel Poohl, chefredaktör för tidskriften Expo som granskar högerextrema rörelser.