Ren luft en födslorätt?

Omstrukturering av kinas industri kommer att minska utsläppen

14 min

Kina har bestämt sig för att kraftigt minska utsläppen ifrån industrin av miljöskäl, inte minst för att de höga luftföroreningarna blivit ett verkligt samhällsproblem i storstäderna. Men enligt forskningsledare Karl Hallding på Stockholm environment institute, så är miljöargumenten en förevändning för att omstrukturera industrin som idag står för en överproduktion av exempelvis stål och betong. Det finns inte längre efterfrågan på produkterna som tillverkas och Kina måste anpassa sig till verkligheten, de kinesiska politikerna kallar det för ”The new normal”. Ett tecken på att den här utvecklingen redan är igång är att användningen av kol i landet har minskat.