Salebodavatten inte prioriterat av kommun

Det dröjer innan Karlskrona kommun tar några nya beslut angående de gifter som hittats i drickvattnet i Saleboda.

I början av december slog Trafikverket fast att de inte orsakat utsläppet av dioxin, men kommunen har inte velat godkänna det förrän man gått igenom myndighetens utredning.

Enligt Anders Klar, som är tillförordnad miljöchef i Karlskrona kommun, är läget inte jätteakut och hög arbetsbelastning på miljökontoret har gjort att man fått prioritera annat.