Fler pensionärer fattiga i framtiden

2:18 min

De fattiga pensionärerna i Sverige blir fler. Personer som invandrat sent i livet får klara sig på en liten pension, och den gruppen växer. På fyra år kommer gruppen med lägst ersättning att växa med 20 procent, visar Pensionsmyndighetens prognos.

– När hyran är betald återstår bara en liten summa som ska räcka till mat, mediciner, allting, säger 81-åriga Lenka Delipara i Göteborg som har lite drygt 5000 kronor att leva på varje månad.

Det är Pensionsmyndighetens kurvor för det som heter äldreförsörjningsstöd som pekar brant uppåt. På fyra år tror myndigheten att antalet pensionärer som är hänvisade till äldreförsörjningsstöd kommer öka med drygt 20 procent, från 19 400 år 2015 till 23 500 år 2019.

– Ja, äldreförsörjningsstödet visar en kraftig ökning. Förklaringen är framför allt asylmottagandet och flyktinginvandringen, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Hur länge kommer utvecklingen fortsätta?

– Vi bygger våra prognoser på Statistiska Centralbyråns prognoser över invandring och utvandring. Så länge det ser ut så här kommer ökningen att pågå.

Äldreförsörjningsstöd är det sista skyddsnätet i pensionssystemet, det man får om man inte har jobbat och kommer till Sverige sent i livet. Ersättningen kan variera mellan ungefär 4500 och 5500 kronor efter skatt. Många som får äldreförsörjningsstöd kan dessutom få boendet betalt.

81-åriga Lenka Delipara i Göteborg har inte råd att gå på teatern som hon skulle önska, till det räcker inte stödet hon får. Ett av få nöjen är att komma till serbiska pensionärsföreningen, där vi träffar henne. Men Lenka Delipara känner sig ändå inte fattig.

– Jag har räddat mitt liv och kommit hit till Sverige från katastrofen på Balkan. Visst, ekonomiskt är det kärvt, men det är så mycket jag får och vad ska jag göra åt det?