Linköping

Garnisonsmuseet får flytta

1:46 min

Förvaltningsrätten har gett Linköpings kommun tillstånd att flytta Garnisonsmuseet till Gamla Linköping. Länsstyrelsen hade sagt nej till att flytta det byggnadsminnesförklarade Röda magasinet.

Enligt skyddsföreskrifterna får Röda magasinet varken rivas, byggas om eller flyttas, men Förvaltningsrätten anser att flytten inte är avgörande för byggnadens kulturhistoriska värden.

I Röda magasinet finns i dag Garnisonsmuseet.