Lärare vet för lite om handikapp

Elever som inte ser, hör eller har något annat funktionshinder får ofta inte den hjälp de behöver i skolan. Orsaken är att lärarna har för dåliga kunskaper.
Riksorganisationen Unga synskadade vill att ämnet handikappkunskap ska införas på lärarhögskolan, för att lärarna ska få mer utbildning om funktionshinder. Enligt en rapport från Barnombudsmannen säger var femte av alla synskadade elever att de inte får den hjälp de behöver för att klara undervisningen i skolan. Tidigare hade Unga synskadade ett möte med utbildningsminister Thomas Östros och pratade med honom om behovet av handikappkunskap för lärare.