Permafrosten tinar långsammare

1:24 min

Permafrosten tinar långsammare och påverkar den globala uppvärmningen mindre än vad forskare tidigare trott. Mänskliga utsläpp har fortfarande störst påverkan på klimatet.

När permafrosten tinar börjar mikroorganismer bryta ner det organiska material som ligger bundet i marken och släpper ut både koldioxid och metan, som påverkar klimateffekten.

En ny sammanställning av data har nu publicerats av svenska och amerikanska forskare och den visar att mänskliga utsläpp har störst påverkan på klimatet. Jonatan Klaminder som är docent i miljövetenskap vid Umeå universitet, berättar vad sammanställningen visar.

- Den är ganska tydlig på att säga att antropogena faktorer är den stora boven i dramat som släpper ut koldioxid och metan, och det är en marginell del som kommer från tinande permafrost.

Med det menas mänsklig påverkan. Fenomenet att klimatförändringen tinar permafrosten är känt av forskare, men hur mycket det egentligen påverkar klimatet eller hur snabbt det kommer att gå för permafrosten att tina är oklart. Forskarnas nya sammanställning visar att uppvärmningen av permafrosten kommer att ske långsamt, över årtionden eller århundraden.

Men trots att det gäller små mängder växthusgaser som släpps ut från permafrosten jämfört med mänskliga utsläpp, menar Jonatan Klaminder att man inte ska strunta i att det ändå har en påverkan.

- Det är ändå inte så att vi ska strunta i den här processen för den är minst lika betydelsefull som att vi har huggit ner skog och omvandlat skogen till jordbruksmark, säger Jonatan Klaminder.

Referens: E. A. G Schuur et al. Climate change and the permafrost carbon feedback. Nature 9 april 2015. DOI: 10.1038/nature14338