Grekland bad inte Ryssland om lån

1:47 min

I Moskva i dag har Rysslands president Putin och Greklands premiärminister Tsipras träffats. Mötet ska enligt ryska medier ha resulterat i flera avtal mellan de båda länderna. Men dessa avtal rörde inte ryska krediter eller avsteg från EU: sanktioner. Grekland har inte begärt finansiell hjälp från Ryssland, enligt den ryske presidenten.

– Vi har alltid haft och har goda relationer till Grekland, förklarade den ryske presidenten vid presskonferensen.

Putin konstaterade att de förluster i handel som drabbat Grekland som en följd av EU:s sanktioner och ryska embargot är inte Rysslands fel.

Grekland har inte frågat om ryska krediter, enligt den ryske presidenten. Men däremot sa han att Ryssland är villigt att köpa grekiska statliga tillgångar när de privatiseras. Ett ryskt intresse för hamnar, infrastruktur och olje- och gaspipelines nämndes som tänkbara ryska investeringar. Detta under förutsättning att Ryssland inte diskrimineras när tillgångarna auktioneras ut. Gasledningen via Turkiet diskuterades, men det togs inga beslut om Grekland ska ingå i projektet.

Den ryske presidenten hävdade att gasledningen skulle gynna både Grekland och europeiska investerare.

På en grekisk journalist fråga om inte Ryssland försökte använda Grekland likt en trojansk häst svarade den ryske presidenten:

– Varje land har rätt att ta beslut utifrån sina egna nationella intressen och själv besluta om sin utrikes politik eller vilka relationer landet ska ha, svarade Putin.

Han sa också att Ryssland inte har något intresse av att splittra EU utan vill ha ett samarbete med ett enat Europa.

Den grekiske premiärministern Alexis Tsipras kallade EU:s sanktioner för en ond cirkel och Vladimir Putin sa att han förstod att Grekland inte hade något annat val än att också skriva under sanktionerna, men att de egentligen inte bar skulden för dem.

Tsipras föreslog också att Grekland skulle kunna fungera som medlare mellan Ukraina och Ryssland, liksom mellan Ryssland och EU. Allt för att rädda freden.