Animerade maskiner av Heri Dono på Färgfabriken

2:36 min

Heri Dono hör till de stora namnen på konscenen i Indonesien. Han är född 1960 och bor och arbetar i Yogyakarta. Snart är han  aktuell på Venedigbiennalen, men redan nu pågår separatutställningen Animachines på Färgfabriken i Stockholm.

En grupp skolbänkar i raka rader, bakom dem anonyma huvuden i gips monterade på metallstänger - i lika raka rader. Framför sig på bänkarna har de någon form av kassettbandspelare under en plexiglasskiva och så är en högtalare ditmonterad också. På väggen bredvid en stor knapp att trycka på. Och så sätter en monoton kör  igång.

Fermentation of Brain heter verket. Hjärnan på jäsning. Om hur en diktatur vill forma människors tankar så att de passar in i den regim som håller i sina medborgare med strama tyglar. Frågan är hur länge det går medan hjärnan jäser på inifrån.

Heri Dono har vuxit upp under Suhartos hårdföra militärregim. Och han har en inneboende skeptisk hållning till auktoriteter. Det syns i konsten. På Färgfabriken låter det mycket, nästan alla skulpturer har någon form av mekanisk funktion som kan aktiveras. Här hyllas konstnären som en joker som söker sin egen väg. En romantisk syn på konstnären som någon sorts sanningssägare som ensam pekar på orättvisorna.

En riksha vänds i en skulptur symboliskt bak och fram. I taket hänger fallskämshoppande soldater. De ser ut som grinande stirrande clowner, snarare rädda och förvirrade än skräckinjagande. Heri Dono blandar friskt när han bygger sina skulpturer. Han gjuter egna delar och sätter ihop dem med saker han hittar. Assemblage som ser ut en blandning av skuggspelsmarionetter och popkultur. Både Musse Pigg och Godzilla dyker upp. Titlarna är dessutom underfundiga, nästan som bruksanvisningar till hur man ska läsa verken.

Heri Doro tror på animism. Att alla saker har en själ och att skulpturerna därför tittar lika mycket på oss som vi på dem. Det är alltså ingen envägskommunikation. Men då kunde också samtalet mellan mig och skulpturerna fått hållas lite mer öppet, ge lite mer utrymme för eftertänksamhet.