Akutåtgärder inom akutpsykiatrin

Situationen inom akutpsykiatrin i länet ska bli bättre. Det hoppas Landstingsstyrelsen som har beslutat att omedelbart tillsätta åtta nya tjänster till en kostnad av nästan tre miljoner kronor.
Akutpsykiatrin i Kronoberg har länge haft problem med överbelastning. Men nu hoppas Landstingsstyrelsen att dom nya åtgärderna ska göra att situationen blir bättre, både för personalen å patienterna. Samtidigt minskas antalet slutenvårdsplatser. Ett beslut som landstingsstyrelsen förklarar med att man flyttar över resurser från en avdelning till en annan.