Omkullblåsta träd kan skadas

Nu pågår arbetet för fullt ut med att få ut alla omkullblåsta träd ur skogen efter stormen i januari.
Men mycket av virket blir liggande längs de mindre vägarna i länet eftersom industrin inte hinner med att ta emot allt på en gång. Och för att skydda det virke som blir liggande mot skadeinsekter har besprutningen mer än fördubblats nu i vår jämfört med ett normalår enligt Bernt Malmkvist på skogsvårdsstyrelsen. Blir virket liggande utan besprutning kan det annars förstöras av den randiga vedborren.