Nej till förslag till nytt Nobelcenter

2:33 min

Den politiska majoriteten i kulturmiljöutskottet i Stockholms stad säger nej till det liggande förslaget till nytt Nobelcenter på Blasieholmen.

Ordförande för gårdagens sammanträde var folkpartisten Rasmus Jonlund och här förklarar han varför de gick på tjänstemännens linje:

- Ja, vi tycker ju att Stadsmuséet då, den expertis som finns där, ger väldigt goda argument kring de kulturhistoriska värdena som finns på Blasieholmen och som man behöver beakta i betydligt högre utsträckning än vad det här nu liggande förslaget gör, säger Jonlund.

Det handlar om att bygga ett center för Nobelpriset, och mer konkret ett sex våningar högt hus som bland annat ska hysa ett auditorium där priset ska delas ut liksom mötes- och utställningslokaler och Nobelmuséet som idag ligger i det gamla börshuset i Gamla stan. Förslaget står utställt på stadsbyggnadskontoret i Stockholm och är nu alltså ute på remiss. Bland projektets motståndare finns det ett nätverk som tycker att hela bygget ska flyttas till en annan plats och i kulturmiljöutskottet kan det finnas en öppenhet för det, men för närvarande är det i första hand inte platsen som diskuteras.

- Vi från vår sida, från folkpartiets sida, säger inte att man inte ska få bygga på Blasieholmsudden men däremot måste man göra det på ett betydligt bättre sätt, säger Jonlund.

Utskottets majoritet kritiserar förslaget dels för att kraftigt förändra den kulturhistoriskt värdefulla miljön som har med Stockholms tid som hamnstad att göra. Med det nuvarande förslaget försvinner till exempel Tullhuset från 1870-talet. Dels blir det nya huset alltför dominerande i förhållande till Nationalmuseum, enligt utskottsmajoriteten.

- Det tar över bilden från Nationalmuseum som vi väl håller med om bör få ha en plats som monumentalbyggnad kvar. Det sticker helt enkelt upp litet för mycket och det blir helt enkelt för stort, säger Jonlund.

Det enda partiet som säger ja till förslaget är moderaterna. De håller med om att "byggnadsvolymen är utmanande" som de uttrycker det, men tror att det föreslagna huset och Nationalmuseum kommer att förstärka varandra. Från exempelvis folkpartiets sida är de inte främmande för att det byggas ett hus som märks, om stadsfullmäktige slutligen säger nej till förslaget och ger arkitektfirman bakläxa.

- Kommer man tillbaka med ett förslag som bättre passar in på platsen, som gärna får vara en märkesbyggnad som märks i stan och i stadsbilden, men som ändå tar större hänsyn till den här platsen och de speciella förutsättningar som finns där, inte minst kulturhistorien - om man kommer tillbaka med ett sådant förslag är vi fullt beredda att titta på det och pröva det på nya meriter. Självklart, säger Rasmus Jonlund.