Får leta uran i Arjeplog men brytning är inte aktuellt

1:42 min

Bergsstaten har beviljat undersökningstillstånd för uran i Plautajokkområdet, som ligger norr om Arjeplog och Hornavan. Kommunen kan inte säga nej till undersökningen men kommer inte att stödja en framtida brytning.

Minerallagen tillåter provborrningar efter uran. Arjeplogs kommunalråd Britta Flinkfeldt Jansson menar att kommunen måste förhålla sig till lagen, men däremot är det inte aktuellt att stödja brytning av uran.

- I mitt eget parti har jag ju kongressbeslut om att det inte ska bedrivas uranbrytning i det här landet, så det är ganska tydligt. Jag tänker inte på nåt sätt ha nån avvikande uppfattning från vad mitt parti i stort har, säger Flinkfeldt Jansson (S).

Företaget Mawson AB fick i januari i år koncession för provbrytning av uran i Plautajokkområdet i Arjeplogs kommun.

Plautajokk ligger norr om Hornavan som är dricksvattentäkt för Arjeplogs samhälle. Britta Flinkfeldt Jansson säger att man måste ta hänsyn till de föroreningar som uran kan förorsaka.

- Eftersom det finns lakningsrisker i den här typen av mineraler, så är vi naturligtvis väldigt angelägna om att man ska fundera i de banorna innan man ger vidare tillstånd. Men undersökningstillstånd är en sak, provbrytning er något annat, säger Flinkfeldt Jansson.

Sameradion & SVT Sápmi har varit i kontakt med miljö- och energidepartementet om uranfrågan. Åsa Romson, Klimat-och miljöminister (MP) svarade: "Regeringen ser inte att utvinning av uran, olja eller gas ska ske i Sverige. Alla eventuella regelskärpningar kommer att beredas i Regeringskansliet".

Bergsstatens jurist Johan Morin säger att Bergstaten måste förhålla sig till dagens lagstiftning, som tillåter uranbrytning. Kommunerna har vetorätt och gången för uranbrytning är inte densamma som för övrig mineralbrytning. Det avgörs på regeringsnivå, det ställs mycket hårdare krav för uranbrytning, säger Johan Morin.

- Man ska kunna visa på nollutsläpp från uranbrytningen. Det får inte påverka omgivningen när det gäller uran överhuvudtaget, säger Morin.