Lovande försök med miljövänlig båtbottenfärg

1:59 min

Problemet med båtbottenfärger som släpper ut gifter i havet, kan vara på väg mot en lösning. Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) har nämligen tagit fram en helt ny sorts färg, som inte ska skada miljön.

Färgen fungerar som en kemisk fälla för de havstulpaner som försöker suga sig fast på skrovet, berättar Emiliano Pinori, forskare på SP som ligger bakom utvecklingen av färgen.

– När havstulpanerna sätter sig på en yta trycker de sig fast så hårt de kan och då har vi sett att de kan gräva sig ner i färgen, förklarar han.

Havstulpaner som suger sig fast på båtskrovet utgör ett stort problem för många båtägare. Därför är det många som målar sina båtbottnar med färg som ska förhindra påväxt.

Men konventionella båtbottenfärger innehåller gifter som långsamt och fortlöpande släpps ut från färgen och skadar miljön. Idag är det främst kopparbaserade färger som används, vilket innebär att stora mängder koppar varje år hamnar i havet.

Den färg som Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) nu tagit fram tillsammans med Göteborgs universitet fungerar alltså på ett annat sätt: Den låter istället havstulpanerna suga i sig ett giftigt ämne, molekylen ivermectin, som bland annat används inom veterinärmedicin.

Enligt SP så har deras tester visat att de mycket små mängder av ivermectin som ändå läcker ut i vattnet, inte är skadliga för miljön.

Nu har 500 liter prototypfärg tagits fram och ett 70-tal båtägare runt om i världen, varav ett 40-tal i Sverige, ska nu testa färgen. En som redan har testat färgen en period är Christer Svensson, som bor året runt på en båt på Västkusten.

– Vi har haft färgen på under snart ett år och vi har fortfarande inte ett enda hårdskaldjur som sitter under båten, berättar han.

Emiliano Pinori på SP tror på ett lyckat resultat av det test som nu ska göras på fler båtar. Och sen hoppas han att det inte dröjer så länge innan alla tillstånd är klara för att färgen ska kunna komma ut på marknaden.

– Vi har gott hopp om att det i detta fall ska räcka med två, tre år för att få färgen registrerad, säger Emiliano Pinori.