Domstol stoppar köpcentrum i Fullerö

1:47 min

Planerna på ett köpcentrum i Fullerö utanför Uppsala stoppas. Mark- och miljööverdomstolen har i dag sagt nej. Domen omfattar även en upplevelsepark med vikingatema.

– Det är naturligtvis tråkigt med tanke på att man lagt ner så mycket arbete på det här och att det kostat så mycket tid och pengar. Men jag är ändå glad att vi har ett beslut, säger Vahik Abrami, VD för Fullerö Park AB.

Dagens besked har föregåtts av en lång process med överklaganden. Bland annat har föreningen Vårda Uppsala varit drivande i frågan om att värna natur- och kulturmiljön för det aktuella området.

– Vi har ungefär 400 bostäder som vann laga kraft i den planen, och det var väldigt viktigt för oss att den delen gjorde det, även om det inte gick hela vägen. Så det var ett viktigt beslut, tolv års väntan har tagit slut, säger Vahik Abrami.