Stadsmissionen slutar med hemtjänsten i Mölndal

1:33 min

Mölndals stad har ändrat kraven för hemtjänsten och Göteborgs Stadsmission anser att detta innebär sämre förutsättningar för både de som arbetar inom hemtjänsten och de som använder den.

De som jobbar med hemtjänsten i Mölndal får mer styrda och detaljerade tider för de olika insatser som de gör hemma hos de äldre. Stadsmissionen tror att detta kan leda till sämre hemtjänst.

– Man kan vara mer trött och sjuk en viss dag och då vill vi kunna ge det som personen i fråga behöver. Så vi känner att vi ger en värdig omsorg. Med de nya förutsättningarna så bedömer vi att det inte kommer att gå; säger Birgitta Natanaelsson, områdeschef för Stadsmissionens äldreomsorg. 

Mölndals stad ska skära ner kostnaderna för hemtjänsten med 10 procent och Natanaelsson befarar att det blir färre arbetade timmar.

– Den kommunala driften kommer att fortsätta även om man går med underskott. Det kan vi inte.

Ove Dröscher (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Mölndal, säger att hemtjänsten I Mölndal är alldeles för dyr när man jämför med andra hemtjänster. Han berättar också att det har visat sig att kundnöjdheten inte är större i Mölndal än någon annanstans.

Enligt Dröscher kommer det inte bli mindre hemtjänstid för de äldre och de kommer nog inte märka någon skillnad heller. Däremot blir det nya rutiner för medarbetarna.

– Det handlar om att jobba smartare för att få ner kostnaderna.

Stadsmissionen säger upp de cirka 80 personer som nu arbetar med hemtjänsten i Mölndal.