"Bergtäkt inget hot mot miljön"

Den planerade bergtäkten i Badelunda, en kilometer från fornlämningsområdet Anundshög, har kommit ett steg närmare start. Igår hölls ett samrådsmöte för alla intresserade.
Badelunda Hembygdsförening protesterar mot den planerade brytningen, därför att bergtäkten ligger mitt i ett arkeologiskt intressant område, och skulle vara ett hot mot miljön. Men Lennart Svensson, råvaruchef på NCC, håller inte med. - Tvärtom så är platsen väldigt bra vald med tanke på att avståndet till närmaste hus är ganska långt, så det kommer inte att bli någon skadlig inverkan intill täktverksamheten, säger Lennart Svensson till P 4 Västmanland. I juni hoppas NCC lämna in ansökan till länsstyrelsen, och sedan går ansökan ut på remiss. Kanske kan Länsstyrelsen fatta beslut i frågan i höst