Kritik mot RFSU:s roll i sexualundervisningen

3:25 min

RFSU erbjuder sedan länge skolmaterial som kan användas i sexualundervisningen. Nu riktas kritik mot att de har en alltför stor roll i skolornas verksamhet.

Kortfilmen "Vill du?" är en del av RFSU:s material för sex- och samlevnadsundervisning och lanserades i mars. Materialet är tänkt att användas för elever från årskurs sju till gymnasiet. Men filmen har väckt kritik och nu hörs röster som menar att RFSU har en alltför stor roll i skolornas verksamhet.

Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) har en mer konservativ syn på sex och samlevnad än RFSU. De har bland annat ställt sig kritiska till RFSU:s normkritiska perspektiv och arbetar nu med att ta fram ett eget material för sexualundervisning i skolan. Olof Edsinger, vice ordförande i nätverket, är kritisk till RFSU:s särställning i frågan.

– Generellt sett är vi väldigt bekymrade över att RFSU har fått litegrann av en monopolställning kring de här frågorna i skolans värld. Vi tycker att sexualitet och samlevnad behöver breddas till att också handla om relationer, sex, kärlek, trohet och långsiktighet. Och det är mycket av det som lyser med sin frånvaro i RFSU:s material, säger han.

Enligt Skolverket har alla elever rätt till kontinuerlig sex- och samlevnadsundervisning under sin skoltid. Undervisningen ska bland annat bidra till stärkt identitet, bättre sexuell hälsa och ge utrymme att diskutera sex och relationer. Det ligger också på skolan att motverka traditionella könsmönster.

– Ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen, precis som hela ansvaret för skolan, ligger hos skolans huvudman. Kvalitén på utbildningen och att man gör det man ska ligger på huvudmanna-nivå och Skolverket har ingen granskande uppgift i det här fallet, säger Tommy Eriksson som är undervisningsråd på Skolverket.

Tommy Eriksson understryker att material från andra håll aldrig får ersätta den sexualundervisning som skolorna själva ska bedriva utan ska vara ett komplement. Han håller med om att RFSU har en betydelsefull roll i sexualundervisningen i svenska skolan, men det är trots allt skolorna själva som beslutar över vilket material de väljer att använda.

– Det finns förstås många aktörer som bidrar till den samlade bilden av vad sex- och samlevnad är. Och det är upptill skolorna vilket material man använder och att se till att ge en bred bild av vad sex och samlevnad är. Där kan RFSU vara en part men det finns också många andra aktörer att ta med i det här, säger Tommy Eriksson.

Även om RFSU har en betydande roll i sexualundervisningen är de långt från den enda aktören att bidra till bilden av vad kärlek och sex kan vara. Sådant som film, reklam och material på internet gör också sitt, menar Hedvig Nathorst-Böös, sakkunnig i sexualupplysning vid RFSU. Och hon välkomnar att fler arbetar med frågorna.

– Jag tror kanske inte att RFSU har en enorm roll i att förmedla just vad kärlek och sex kan vara, men såklart har vi en viktig roll. Där försöker vi ta ett stort ansvar och se till att lyfta fram olika perspektiv, men självklart finns det alltid sånt man kan utveckla. Det är jättebra om det är fler som vill arbeta med sex- och samlevnadsfrågor, säger Hedvig Nathorst-Böös.