Försvarsexperten: "Det är en markering att man står enade"

3:26 min

Jacob Westberg är lärare och forskare vid Institutionen för säkerhet och strategi vid Försvarshögskolan. Han menar att dagens tillkännagivande av ett nordisk försvarssamarbete på många sätt är en fortsättning på det nordiska samarbete som inleddes 2009, och att det är en viktig markering mot Ryssland.

Samarbetsavtalet Nordefco, Nordic Defence Cooperation, slöts 2009. 2013 utökades det till att även gälla försvarsmateriel.

– Att vi har ett försvarsindustriellt samarbete minskar enhetskostnader, i stället för att varje land ska ta fram och producera material och artillerisystem var för sig så tjänar de mycket på att samarbeta. Det finns mycket pengar att spara på att till exempel ha gemensamma kurser, och sådant har varit svårt tidigare när alla sett till sina egna intressen, säger Jacob Westberg.

Att man nu ska utöka samarbetet och bland annat fokusera på övervakningssamarbete är enligt honom ett tydligt svar på den förändrade säkerhetsmiljön.

– Det är en markering att man står enade även i det bistra säkerhetspolitiska klimat som vi har i dag. Samtidigt är det viktigt att inte se det som endast ett nordiskt samarbete, utan det är större än så. Exempelvis är Danmark och Norge medlemmar i Nato vilket innebär att Sverige och Finland på sätt och vis får ta del av det samarbetet också, säger Jacob Westberg.

Det nya samarbetet som tillkännagavs i dag kommer däremot inte kunna innebära ett så kallat kollektivt försvar, enligt Jacob Westberg.

– Danmark och Norges Natomedlemskap innebär ju att de inte kan komma skyndande om Sverige behöver deras hjälp, utan det här handlar om samarbete på en annan nivå. Och en viktig markering i regionen.

Hur tror du att Ryssland kommer att reagera?
-- Försöken att hålla en god dialog med Ryssland har uppenbart inte gett några resultat. Nu är det dags att vi demonstrerar och sätter ned foten, så att vi minskar risken för att Putin hittar på nya hyss, säger Jacob Westberg.