Tivedens nationalpark rustas upp

1:33 min

För 15 miljoner kronor ska Tivedens nationalpark rustas upp samtidigt som parken byggas ut med flera hundra hektar. Nationalparken lokar idag över 100 000 besökare och förhoppningen är att det ska bli ännu fler.

– Idag ligger besöksantalet runt 110 000 om året och framför allt är det utländska besökare, hälften av de här besökarna är från Tyskland. 30 procent av besökarna är från Sverige, säger Daniel Gustafson, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Örebro.

Han menar att länsstyrelsen kommer att marknadsföra Tivedens nationalpark mycket mer framöver och att det kan bidra till att antalet besökare ökar. 

Tivedens nationalparkt bildades 1983 och mycket av det som finns där är från den tiden och dessutom har Naturvårdsverket nya riktlinjer för hur nationalparker ska vara och det är därför en upprustning behövs, menar Daniel Gustafson.

Nationalparken är idag 1350 hektar och ska byggas ut med 630 hektar, motsvarande 1200 fotbollsplaner. Länsstyrelsen kommer nu att använda 15 miljonerna för att rusta upp nationalparken.

– I samband med att vi utvidgar nationalparken kommer vi också att bygga om entréerna, göra om all information och vägvisning i Nationalparken. Det blir en ny infomationsstuga och nya toaletter, vandringslederna kommer att skyltas med nya markeringar, säger Daniel Gustafson på Länsstyrelsen i Örebro.