Irriterade revisorer i Lysekil

Kommunens revisorer i Lysekil är starkt kritiska till att förvaltningarna gjorde av med nästan 20 miljoner kronor mer än vad som var avsatt i budgeten. Revisorerna föreslår därför, att kommunfullmäktige bara ger kommununstyrelsen ansvarsfrihet med tvekan. Bland annat har förvaltningarna räknat fel med över 15 miljoner, när det gäller kostnaderna för pensioner. Revisorerna är också irriterade över att budgeten överskrids år efter år i Lysekils kommun.