Uppgifter: Ingen höjd föräldrapenning i år

1:42 min

Det blir ingen höjd föräldrapenning för hushåll med låga inkomster i år, uppger Ekots källor. Regeringen har tidigare föreslagit en höjning, men det finns inte med i den kommande vårbudgeten - och det är oklart när reformen ska genomföras.

I höstens budgetproposition föreslog regeringen - med stöd av Vänsterpartiet - att föräldrapenningen på grundnivå ska höjas från 225 kronor om dagen till 250 kronor.

Höjningen gör att mammor och pappor som har låga inkomster eller som studerar får mer pengar när de är hemma med barn, och skulle träda i kraft den första januari i år.

Men statsminister Stefan Löfvens budget förlorade ju i riksdagen, vilket gör att föräldrapenningen ligger kvar på samma nivå.

I vårbudgeten - som presenteras på onsdag - återkommer regeringen med flera av de förslag som röstades ned i december. Det handlar till exempel om höjt underhållsstöd, höjt tak i a-kassan, pengar till järnvägsunderhåll och fler lärare på lågstadiet.

Satsningar som alla ska genomföras någon gång under 2015 - och bland annat finansieras genom att regeringen tar det första steget för att slopa den sänkta arbetsgivaravgiften för unga.

Men nu står det alltså klart att det inte blir någon höjning av föräldrapenningens grundnivå i år, uppger Ekots källor. Det är ett av de förslag från i höstas som inte får plats i vårbudgeten.

Reformen skulle kosta ungefär 194 miljoner kronor per år - och är en av Vänsterpartiets hjärtefrågor.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har också kommit överens om förslag som ska ingå i höstens budgetproposition, och gälla från årsskiftet. Den första januari 2016 införs ett glasöginbidrag till alla barn och bensinskatten höjs.

Men enligt vad Ekot erfar har regeringen och Vänsterpartiet ännu inte spikat något datum för när höjningen av föräldrapenningen på grundnivå ska genomföras. De förhandlingarna ska fortsätta inför höstens budget.