Sämre hjälp till yngre knarkare

Ungdomar som röker hasch eller tar andra droger kan få hjälp av Socialtjänstens ungdomsteam i Uppsala. Men ungdomsteamet tar bara emot dem som går på gymnasiet, inte dem som går på högstadiet.
När en elev på högstadiet får problem med narkotika är det meningen att socialtjänsten i kommundelen ska hjälpa till. Men enligt Eva Köpman, chef på Socialtjänstens ungdomsteam, så fungerar det här väldigt olika. Ibland går det knappt att komma fram på telefon till kommundelskontoret: - Det kan vara tufft om man bor i fel område, säger hon. Till ungdomsteamet kom förra året 180 gymnasieelever för samtal och provtagning. Eva Köpman hoppas att man ska satsa på missbruksvård också för grundskoleelever när kommunen ska omorganiseras vid årsskiftet. Skolsköterskor som Upplandsnytt har pratat med tycker att det behövs ett särskilt ungdomsteam för dem som går på högstadiet.