Kommunrevisorer fick stryk

Det finns risk för att kommunrevisorerna blir vekare i framtiden. Det tror ordföranden för kommunens revisorer Claes-Göran Nilsson, efter att fullmäktige beviljat politiker i kommunstyrelse och vårdnämnder ansvarsfrihet, trots kritiken från revisorerna.
Claes-Göran Nilsson är inte förvånad över att majoriteten av fullmäktige röstade för ansvarsfrihet, men tycker inte att revisorerna tog i för hårt i sin kritik. Han tror att det krävs en riktig oegentlighet för att politikerna inte ska beviljas ansvarsfrihet. Resultatet av fullmäktiges beslut kan dock bli att revisorerna drar sig för att gå ut lika hårt i framtiden, tror Claes-Göran Nilsson...