Äldre måste kunna jobba kvar

Lagar och avtal måste skrivas om, så att att äldre kan stanna kvar i arbetslivet. Det säger regeringens utredare Bengt KÅ Johansson som lägger fram sin utredning idag. Riv hindren för äldre i arbetslivet! heter Johanssons rapport. Några av rapportens förslag till regeringen, skriver Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, är sänkta arbetsgivaravgifter för äldre, tillfällig anställning för den som är över 60 år - liksom att kompetensutveckling och studiestöd måste göras tillgängliga även för äldre. Sker inte sådana förändringar väntar en mörk framtid, anser Bengt KÅ Johansson. När arbetskraften krymper måste fler arbeta till 65 år eller mer.