Smarta telefoner som varningssystem för jordbävningar

1:20 min

Ett sätt att tidigt upptäcka stora jordbävningar skulle kunna vara att få privatpersoner att bidra med uppgifter från sina smarta telefoner, enligt amerikanska forskare.

Att snabbt upptäcka en jordbävning ökar chansen för att människor ska hinna sätta sig i säkerhet. Och i en ny studie i tidskriften Science Advances har en amerikansk forskargrupp räknat ut att smarta telefoner skulle kunna användas för att snabbt upptäcka när en stor jordbävning startar.

Seismologen Björn Lund vid Uppsala universitet tycker att idén är intressant.

– Det här är en väldigt spännande studie som visar hur man kanske med väldigt enkla medel skulle kunna få hjälp med att snabbt få reda på var en jordbävning har inträffat, säger han.

Idag finns det redan särskilda system på vissa platser för att tidigt kunna upptäcka jordskalv. Till exempel i Japan och USA. Och det är viktigt. För även om det inte handlar om att kunna förutse jordbävningar i förväg, utan om att upptäcka dem så snabbt som möjligt när de startar, så kan det rädda liv.

– Även om man bara har ett par sekunder på sig så kan man faktiskt göra ganska mycket. Man kan ta skydd under ett bord till exempel.

Men på många platser med hög jordbävningsrisk och fattigare förhållanden så finns det inga tidiga varnings-system. Därför har forskarna bakom den nya amerikanska studien istället använt sig av uppgifter från många olika telefoner, för att räkna ut hur hur marken flyttar på sig när ett skalv startar.

Det handlar dels om GPS-positioner och dels om uppgifter från varje telefons accelerometer, det vill säga den funktion som bland annat gör så att bilden på skärmen roterar när man till exempel vinklar telefonen åt sidan.

Och Björn Lund tycker att idén om att privatpersoner skulle kunna bidra med uppgifter från sina smarta telefoner, till exempel genom att ha någon form av jordbävnings-app, skulle vara intressant att undersöka mer.

– De modellberäkningar man har gjort tyder på att man behöver ganska stor jordbävning för att det här skulle kunna fungera. Men det är spännande som sagt, och man bör göra vad man kan för att testa om det fungerar eftersom det potentiellt sett är stora vinster att göra.

Referens: Sarah E. Minson et al. "Crowdsourced earthquake early warning". Science Advances 10 april 2015. DOI: 10.1126/sciadv.1500036