En femtedel av biståndet ska gå till flyktingmottagning

1:43 min

Regeringen kommer att ta ytterligare pengar från biståndsbudgeten till flyktingmottagning. Redan i den gällande budgeten är det en mycket stor del av biståndet som avräknas för flyktingkostnader i Sverige. I vårbudgeten som kommer på onsdag föreslår regeringen att det ska tas ännu mer från biståndsbudgeten.

– Som det ser ut nu kommer det att bli ytterligare avräkningar i vårändringsbudgeten, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Och då rör det sig om miljardbelopp ytterligare?

– Nej, vi är långt ifrån en miljard, det rör sig om kanske hälften utav det, eller mindre än så.

I höstas räknades åtta miljarder kronor av från biståndsbudgeten för att användas till en del av kostnaderna för det ökande antalet flyktingar som kommer till Sverige.

Det är en femtedel av biståndsbudgeten som totalt är cirka 40 miljarder kronor

Det är tillåtet för Sverige, enligt OECD:s regler, att ta åtta miljarder av biståndspengarna till flyktingmottagning. Men det är mycket omdiskuterat.

Biståndsorganisationer protesterar mot att pengar som öronmärkts för fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer istället används här i landet.

Miljöpartiet kritiserade också den borgerliga alliansregeringen för detta.

Nu är det miljöpartisten Isabella Lövin som är ansvarig minister, och hon medger att Sverige redan i dag är ett av de länder inom OECD som använder störst andel till flyktingmottagning

Sverige ligger ju också ganska högt jämfört med andra OECD-länder när det gäller avräkningen för flyktingmottagning?

– Ja, det stämmer.

Frågan är vilka biståndsprojekt som kommer att dras ner på grund av att flera hundra miljoner ytterligare ska gå till flyktingmottagning?

– Nej, vi har fortfarande när vi tittar på de troliga avräkningar som vi gör, så har vi fortfarande ointecknade poster, så det är de vi tittar på i första hand, säger biståndsminister Isabella Lövin.