Ukrainakriget driver upp utgifterna för försvaret i Europa

2:33 min

Kriget i östra Ukraina har lett till att flera länder i Europa svarat med att öka sina militäranslag. Det visar en ny rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri.

Frånsett de direkt berörda staterna, Ukraina och Ryssland, så gäller det länderna i central- och Östeuropa. I Västeuropa däremot ses inga tecken till upprustning.

– Annekteringen av Krim och kriget i Ukraina har naturligtvis helt ändrat hur man ser på säkerhetsläget i Europa och i en del länder har det lett till att försvarsanslagen har ökat, säger Sam Perlo-Freeman på Sipri.

Han har lett arbetet med rapporten om världens militärutgifter. Bland annat har Polen, Slovakien och de baltiska staterna ökat sina försvarsbudgetar kraftigt. Alla är länder som oroas av vad man ser som ett aggressivt Ryssland. Men i västra Europa är bilden en annan.

– De stora länderna i Västeuropa, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien, oroas också av Ryssland men där minskar ändå militäranslagen, om än långsamt, säger Sam Perlo-Freeman.

I de direkt berörda staterna, Ukraina och Ryssland, är ökningen dramatisk. I Ryssland har den pågått under många år.

Förra året steg militärutgifterna i Ryssland med 8 procent, enligt Sipri, om man räknar bort inflationen. I år växer de med hela 15 procent. Och när det gäller utgifterna för de direkta vapenköpen så ökar de i år med cirka 50 procent.

– Men om oljepriset kommer att ligga kvar på en låg nivå så kommer det bli mycket svårt för Ryssland att fortsätta med så höga militärutgifter, säger Sam Perlo-Freeman.

För världen som helhet blev rustningskostnaderna i princip oförändrade förra året och liksom tidigare är de amerikanska militärutgifterna de ojämförligt största. Men de ökar i Kina, som numera lägger ner en tredjedel så mycket pengar på sin militär som USA. Men det kommer att dröja mycket länge innan de – eventuellt – kommer i fatt.

– Kina har en tredjedel av USA:s militärbudget, men de har definitivt inte en tredjedel av USA:s militära styrka, säger Sam Perlo-Freeman på fredsforskningsinstitutet Sipri.