Värnamo

Farliga gifter i marken vid Bors skola

Marken vid Bors skola i Värnamo kommun är förorenad av dioxiner. Det visar provtagningar som gjorts på platsen.

Halterna av gifter ligger dock under riktvärdena och anses inte hälsofarliga, om man inte ska gräva i marken - men det är precis vad som ska ske, skriver Värnamo Nyheter.

Bors skola ska renoveras och då ska ledningar till tillfälliga paviljonger grävas ner, men grävarbetet blir nu mindre omfattande, på grund av föroreningarna i marken, säger Miia Liisa Carlsson, miljöinspektör i Värnamo, till tidningen. Hon utesluter heller inte en sanering.