Lars Jonssonmuséum planeras

Vamlingbo prästgård kan bli permanent utställningsplats för den kände fågelmålaren Lars Jonsson.
Det är näringslivet och en del sommargotlänningar, med bl a förre finansministern Allan Larsson, som vill göra den omdiskuterade prästgården i Vamlingbo till Lars Jonsson-muséum och naturrum. Där ska också finnas plats för andra aktiviteter. Förhandlingar med pastoratet om att hyra Vamlingbo prästgård skall nu inledas, Frågan om vad som ska hända med Vamlingbo prästgård har länge varit omstridd, sedan beslutet togs att kyrkan ska göra sig av med fastigheten.