Sex gånger dyrare att köra bil än att cykla

1:59 min

Nu har forskare räknat ut exakt hur mycket dyrare det blir för privatpersoner och samhället om människor tar bilen i stället för cykeln. Professor Stefan Gössling vid Lunds universitet har studerat planeringen av en cykelutveckling i Köpenhamn, och menar att resultatet går att använda i svenska städer också.

– Jag är ganska fascinerad av Köpenhamns utveckling. Man storsatsar på att bli en cykelstad. Och resultaten visar ju tydligen att det är billigare att cykla. Att samhället till och med tjänar på när vi cyklar medan samhället betalar pengar när vi kör bil, säger Stefan Gössling.

Köpenhamns kommun har utvecklat ett kostnadskalkylsystem för att räkna ut exakt hur mycket det kostar per kilometer att ta bilen i stället för cykeln. Det är det systemet som forskare från Lund i samarbete med forskare från Queensland i Australien använt i den nu aktuella studien.

Där finns flera parametrar med; reskostnader, klimatkostnader, hur mycket det kostar att antingen äga bara bil eller bara cykel, hälsoeffekter, olyckor, bullerstörningar och kostander för att bygga och upprätthålla infrastrukturen.

Och resultaten visar sig vara intressanta, menar Stefan Gössling. Räknar man samman både samhällets och de privata kostnaderna blir det sex gånger dyrare om du väljer bilen i stället för cykeln.

Bilens påverkan per kilometer är fem kronor och cykelns påverkan 80 öre. Om man sedan endast räknar på samhället så kostar en kilometer med bil en krona och 50 öre, medan samhället tjänar 1,60 kronor på varje kilometer som cyklas.

Stefan Gössling, som alltså tittat på Köpenhamn, tror att uträkningen går att använda i vilken stad i Sverige som helst.

– Jag tror att man kan använda den här modellen var som helst och att det blir liknande resultat. Det finns något väldigt spännande här om man tittar på samhällsutvecklingen. Jag tror det betyder at städerna framförallt måste satsa mycket mer på cykelutveckling än vad de gör i nuläget, säger Stefan Gössling.