Ljust för Ferruform

En klar vändning med ökad orderingång och nyanställningar gäller nu för Ferruform, fd Scania i Luleå, som bland annat tillverkar underreden till lastbilar. - Vi märker nu att orderingången ökar, säger Ferruforms VD Peter Norman.
Ferruform nyanställer nu elva personer till olika nyckelbefattningar för att bättre kunna samarbeta med sina kunder. Enligt VD Peter Norman så handlar det om att utveckla nya produkter tillsammans med kunderna. Redan nu samarbetar Ferruform med fyra stora företag om produktutveckling. Scania och Volvo är två av dessa som Ferruform haft som kunder tidigare. Men även flera nya potensiella kunder samarbetar med Luleföretaget om att utveckla nya produkter. Vilka det är vill inte Peter Norman avslöja just nu men han väntar resultat inom en snar framtid. Efter en tid av nedgång och varsel av personal ser Peter Norman nu en klar ljusning för Ferruform i Luleå. Konjunkturen vänder uppåt och orderingången ökar. - Det händer någonting på marknaden och de kunder vi pratar med spår en volymuppgång, säger han. Ferruform har idag ca 650 anställa och en omsättning på ca 770 miljoner kronor.