Att upptäcka romska boplatser

9:57 min

Snart börjar en utgrävning av en romsk boplats i Stockholmsområdet. Varför är det viktigt att återupptäcka och uppmärksamma dessa platser? Fred Taikon, ordförande för romska kulturföreningen É Romani Glinda, och Lotta Fernstål som är projektledare på Historiska museet kommer hit och berättar om projektet som ska göra svenska romers historia mer synlig.