Fler olyckor på Bruket i Hylte

Arbetsplatsolyckorna vid Stora Enso i Hyltebruk ökar. Förra året skadades 22 anställda vid bruket, jämfört med 15 stycken året innan.
Huvudskyddsombud Ulf Hedin har ingen förklaring till ökningen. Han säger till Hallandsposten att det kan vara tillfälligheter. För att räknas som olycksfall ska olyckan ha lett till att den anställde blir sjukskriven minst en dag efter olyckan.