Lessebo

Glasdeponi skapar konflikt inom Lessebo kommun

Nu har det blivit en konflikt inom Lessebo kommun om hur glasdeponin vid glasbrukstomten i Bergdala, där det finns planer på ett asylboende, ska hanteras. 

Plan- och miljönämnden i Lessebo har förelagt tekniska förvaltningen att stängsla in deponin då den anses vara svårt förorenad.

Men tekniska förvaltningen håller inte med utan överklagar nu beslutet till länsstyrelsen.

Förvaltningen ifrågasätter varför just deponin i Bergdala ska stängslas in, när det räcker med varningsskyltar runt de andra deponierna som finns i kommunen.

Istället för stängsel vill tekniska förvaltningen sätta upp fler skyltar och också täcka den mest förorenade platsen med frisk jord.