Arbetsförmedlingen ska bli mer coachande

Bara fem procent av de arbetslösa har fått jobb via en arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen har jobbat mer med kontroll än att förmedla jobb, men nu ska det bli ändring.

Bilden av arbetsförmedlingen som en kontrollerande myndighet som förmedlar få jobb stämmer, enligt chefen för Arbetsförmedlingen i Sundsvall och Ånge, Therese Sjögren.

– Det är en kontrollerande organisation. Uppdragen har varit så och det har blivit väldigt mycket administration för handläggarna, säger Therese Sjögren.

Ni är mer kontrollanter än förmedlare?

– Det är så uppdragen har sett ut. Men det kommer bli en stor skillnad i år. Vi har redan börjat jobba på ett mer coachande sätt, säger Therese Sjögren.

Just nu pågår en översyn av den stora administration som legat på varje arbetsförmedlare, för att jobbet ska få en annan inriktning. Sextio procent av de som är  inskrivna på arbetsförmedlingen i Västernorrland tillhör en grupp som har lite svårare att få jobb.

– Styrningen har varit att vi bara ska jobba med dem som är längst från arbetsmarknaden. Vi ska inte ta bort hjälpen från dem, men det jag ser är att om vi har ungdomar som snabbt kan komma ut till ett jobb ska inte vänta så att de har varit inskrivna  i tre månader. De ska snabbt ut, konstaterar Terese Sjögren.