Mindre lagstiftning i EU-parlamentet

1:30 min

EU ska arbeta med de stora frågorna och strunta i de små. Det var mottot för den nya EU-kommissionen ledd av Jean Claude Juncker som tillträdde i höstas. Och i Europaparlamentet märker man redan av den nya inriktningen.

– Det finns jättelite att göra i utskotten och vi har till och med fått ställa in ett antal dagar då vi skulle ha haft voteringar i plenum i Strasbourg. Det är något som aldrig har inträffat tidigare under mina elva år som Europaparlamentariker, att man har fått ställa in omröstningar för att det inte har funnits ärenden, säger Christoffer Fjellner, Europaparlamentariker för Moderaterna.

I år lägger Kommissionen bara fram 23 nya lagförslag jämfört med flera hundra per år under den förra mandatperioden. Kommissionen ser också över befintlig lagstiftning för att se om den behövs eller kan dras tillbaka, sammanlagt ett 80-tal rättsakter.

Socialdemokraten Anna Hedh är inne på sin tredje mandatperiod som EU-parlamentariker.

– Så konstigt som det har varit den här mandatperioden har jag aldrig varit med om. Den här kommissionen med Juncker i spetsen har beslutat att man ska gå bakåt istället för framåt känns det som, säger Anna Hedh.

Många EU-kritiska ledamöter jublar över den nya inriktningen. En av dom är Morten Messesmidt från Dansk Folkeparti som blev största parti i Danmark i EU-valet förra året. Han menar att Kommissionen nu äntligen insett att väljarna vill att EU ska ha mindre makt.

– Det är mitt klara intryck att Kommissionen har förstått att medborgarna inte vill ha ett EU med mer regleringar och mer detaljerad lagstiftning, utan man önskar ett mindre nära sammarbete, säger Morten Messersmidt.

Men Moderaten Christoffer Fjellner håller inte med.

– Det är inte fråga om att gå några extrema EU-kritiker till mötes, men däremot så har jag definitivt en känsla av att man skyndar mera långsamt, säger Christoffer Fjellner.