Arbetsförmedlingen satsar på utlandsfödda

En stor del av de som är arbetslösa i Uppsala län är födda utanför Europa, det visar statistik från Arbetsförmedlingen.

Det här är en grupp som ökar och myndigheten kommer nu lägga ner extra kraft på att hjälpa den gruppen genom olika förbättingar och förenklingar för att underlätta kontakten med arbetsmarknaden.

- Vi jobbar på flera olika sätt med att hjälpa den här gruppen. Ett av dem är att göra valideringen mer effektiv, det vill säga bedömningen av en persons utbildning eller erfarenheter. Om man tydligt kan visa vad man har för meriter ökar det möjligheten att få jobb, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen i Norra Mälardalen.

Just nu är 5,5 procent av den arbetsföra befolkningen i länet registrerade som arbetslösa, en siffra som är lägst i hela landet.