Inget förtal av Yaras rektor

1:28 min

Den vice chefsåklagaren Ulrika Grenefors har idag beslutat att lägga ned förundersökningen om grovt förtal av Yaras rektor på Tullskolan.

– De uttalande som gjorts är inte av den karaktär att det är brottsligt, därför har jag lagt ned förundersökningen, säger vice chefsåklagare Ulrika Grenefors.

Det var vid en presskonferensen den 12 maj 2014 som det gjordes uttalanden om rektor Johan Johanssons agerande vid kontakter med socialtjänsten, att han hade ett ansvar att göra en orosanmälan om det fanns skäl till oro.

Man berättade också att rektorn stängts av från sin tjänst och varför man vidtagit den åtgärden. Men inget av det anses alltså brottsligt, enligt Ulrika Grenefors.

Går det att överklaga?

– Ja, den möjligheten finns. Jag har bara kollat på om det är brottsligt eller inte, sen kan man ha andra synpunkter på lämpligheten i uttalanden men det är inte min sak att bedöma det.