Portugal inför nollvision i trafiken

1:13 min

Portugal använder Sverige som förebild för att få ned dödstalen i trafiken och inför idag en nollvision. Samtidigt träffas experter från de båda länderna i Portugal.

Antalet fordon i den portugisiska trafiken har mer än fördubblats sen 90-talet. Utvecklingen med att få ned antalet döda i trafiken går i rätt riktning. Landet har bland annat satsat på säkrare vägar och strängare lagstiftning när det gäller alkoholpåverkan i trafiken.

Men fortfarande är andelen dödsoffer dubbelt så hög som i Sverige, beräknat i antal dödsfall per miljon invånare. Portugals siffror är också högre än EU-genomsnittet. Det gör att landet betalar ett högt pris när det gäller sjukvårdskostnader och skador på bilar och infrastruktur.

Portugals trafikmyndighet Estradas de Portugal lanserar idag en nollvision för dödsfall i trafiken, även om det är en utopi. Sverige står som modell och har blivit en internationellt föregångsland.

I samarbetet med Sverige ska olika risker identifieras, informationskampanjer ska också öka medvetenheten hos portugiserna om faror. De svenska framgångarna har fått uppmärksamhet i portugisisk media och idag träffas experter från de båda länderna för en konferens.

Samtidigt sätter EU alltmer press på medlemsländerna att samarbeta för att få ned dödstalen i trafiken och målet är en nollvision också för hela unionen.