Mikroplast från hygienartiklar stör havsdjur

1:39 min

Skrubbkrämer, tandkräm och deodoranter. Det är några av de produkter i badrumshyllan som kan innehålla mikroplast. En ny studie visar nu att uppemåt 40 ton mikroplast från enbart hygienartiklar släpps ut i Östersjön varje år.

I havet forsätter plasten att ansamlas och påverkar olika delar av ekosystemet. Bland annat försämras näringsupptag hos musslor, zooplankton och andra organismer.

Katja Broeg är ekotoxikolog vid Stockholms universitets tankesmedja Baltic Eye och talar om att mikroplasten innebär stora risker för djurlivet i Östersjön.

– Ja, mikroplasten i Östersjön kan få långtgående konsekvenser i den marina miljön och dess invånare i Östersjön, säger Katja Broeg.

Hon leder en studie som visar att 130 ton mikroplast från olika hygienartiklar varje år spolas ut i hushållens avlopp runt Östersjön. Av detta fortsätter upp emot 40 ton genom reningsverken och ut i Östersjön.

Det tar mycket lång tid för dessa små plastbitar att brytas ner, samtidigt som Östersjön har ett långsamt vattenutbyte. Det innebär att plastpartiklarna, som fungerar som magneter för bakterier och miljögifter, fortsätter att cirkulera runt i havsmiljön.

–  Mikroplast är mycket hållbart, och det faller bara sönder i mindre och mindre bitar, säger Katja Broeg.

Eftersom plastpartiklarna från just hygienartiklar är så små, menar Katja Broeg att de innebär en större risk eftersom mycket små organismer misstar dem för mat.

Trots att mikroplasten från just hygienartiklar är en liten del av all den plast som hamnar i Östersjön, är studien ett första steg i kartläggningen av varifrån mikroplasten kommer.

Om det står pe, förkortningen för polyeten, i innehållsförteckningen innebär det att produkten innehåller plastpartiklar.