Satsning ska minska tågförsening

Banverket ska nu satsa 56 miljoner kronor extra på drift och underhåll av järnvägen inom Östra banregionen, dvs Stockholmsområdet, Mälardalen och Östergötland, för att tågen ska hålla tiderna bättre.
Målet är att förseningarna ska minska med en tiondel redan under 2002. Satsningen kommer främst att gälla arbete med växlar som har krånglat och dessutom ska man arbeta med att åtgärda oplanerade hastighetsnedsättningar, uppger ansvariga för banområde Västerås, . Det var främst under jul och nyår som resenärerna i Mälardalen drabbades hårt av förseningar och inställda tåg. Och störningarna ledde då till att banverket och tågtrafikoperatörerna fick ett gemensamt uppdrag från näringsminister Björn Rosengren att se över hur punktligheten kan förbättras.