Nya företagslån med hög ränta

2:04 min

Näringspolitiska satsningar på små och medelstora företag är en av statsminister Stefan Löfvéns viktigaste profilfrågor och vårbudgeten innehåller en satsning på lån till just denna typ av bolag. Men lånen är dyra och kan ha en ränta på närmare 10%,

--Det låter ju oerhört högt om man pratar lånekapital som ska gå till små och nystartade företag. Vi pratar ju om bolåneräntor på runt 2%, att då lägga på ett riskpåslag på det här på ytterligare nästan 7% är ju fullständigt orimligt, säger organisationen Företagarnas chefekonom Daniel Wiberg.

Det handlar om det statliga bolaget ALMI, som har regeringens uppdrag att hjälpa småföretag med lån och rådgivning. Almi presenterade nyligen en stark rapport för 2014 och får i dagens budget ett tillskott på 71 miljoner kronor för 2015.

Men pengarna kommer inte att gå till sänkta räntor för de bolag som ALMI är satta att hjälpa. ALMI uppger för ekot att räntorna idag ligger på mellan 5 och 9 procent och orsaken till de nivåerna är att ALMI inte vill konkurrera i pris med de kommersiella bankerna. Istället ska man fungera som ett komplement till dem, säger ALMIs kommunikationsdirektör Lars Mårdbrant, som liknar ALMIs lån med topplån på bostadsmarknaden:

--Behöver man finansiera den sista biten så får man vara beredd att betala lite högre ränta för den och förklaringen till att det är på det sättet är att det här topplånet innebär en större risk för den som ger lånet och det är samma primcip som vi tillämpar.

Men enligt Daniel Wiberg på Företagarna kommer ALMIs räntenivåer göra att regeringens tal om en näringspolitisk offensiv och nya jobb stannar vid fromma förhoppningar.

--Med så höga räntor kommer helt enkelt en stor del av investeringarna inte att bli av, det är inte lönsamt att göra de här investeringarna till de här höga räntenivåerna och då väljer företagen istället att fortsätta verksamheten som den är och inte göra expansionsinvesteringar och så vidare som gör att man kan nyanställa och expandera verksamheten, säger Daniel Wiberg