Linköping

Giftigt brandskum spolades ned i Stångån

1:43 min

I flera decennier har räddningstjänsten i Linköping använt giftigt brandsläckningsskum på den gamla brandstationen vid Stångån. Efter övningar spolades skummet ned i dagvattnet och vidare ut i Stångån.

– Vi hade inte bättre kunskap på den tiden, säger Anders Nygren ställföreträdande räddningschef vid räddningstjänsten Östra Götaland.

Igår kunde P4 Östergötland avslöja att höga halter av perfluorerade ämnen, bland annat den giftiga kemiska föreningen PFOS som skummet innehåller, har hittats i grundvatten vid Malmens flygfält i Linköping och på Bråvalla i Norrköping efter att Försvarsmakten under många år använt det farliga släckningsmedlet i samband med övningar.

Även landets räddningstjänster har sedan början av 1980-talet använt brandsläckningsskum som innehåller det numera förbjudna ämnet PFOS, ett ämne som misstänks ge bland annat cancer och leverskador hos människor och djur.

Livsmedelsverket har bett kommunerna att ta reda på var räddningstjänsterna använt skum. Samtidigt undersöker Försvarsmakten hur mycket som använts vid Malmens flygfält i Linköping och på Bråvalla i Norrköping. Under våren ska ytterligare undersökningar göras på Malmen och Bråvalla för att se hur långt giftet spridit sig i grundvattnet och om några vattentäkter eller brunnar kan vara påverkade av giftet.

Framöver kan kommunerna tvingas satsa pengar på sanering. Men idag finns det inga beprövade metoder att sanera mark som förorenats av perfluorerade ämnen, så kallade PFAA-ämnen -  industrikemikalier som bland annat använts som tillsats i brandsläckningsskum. Det ämne som anses farligast kallas PFOS.

Ämnena har hittats i dricksvatten på många håll i landet. Värst har orten Kallinge i Blekinge drabbats där invånarna i mer än tjugo år druckit vatten som förorenats av kemikalierna från den närliggande flygplatsens övningsområde. 

I dag finns metoder att sanera dricksvatten som innehåller gifter som PFOS med hjälp av filter med aktivt kol.

Däremot har det varit svårt att hitta metoder för att sanera mark och forskning i laboratoriemiljö pågår. 

Svevia har genomfört det enda hittills lyckade fullskaleförsöket på 30 ton jord där 96 procent av föroreningarna togs bort ur jorden.

Jorden blandas med vatten och tvättas i en mobil jordtvätt under högt tryck, därefter renas vattnet som rinner ur jorden genom filter. Gifterna som samlas i filtren bränns därefter upp. 

Räddningstjänsten i Norrköping har främst använt brandskum vid övningar på Bråvalla, på övningsplatsen vid flygplatsen och på det gamla fabriksområdet i Loddby. I Linköping har räddningspersonalen övat med det giftiga skummet på Saabs flygplats på övningsgården vid den gamla brandstationen vid Stångån i centrala stan.

– Uppskattningsvis gjorde vi övningarna där fyra, fem gånger per år. Om vi hade  haft den kunskap vi har i dag så hade vi hanterat det på ett annat sätt, säger Anders Nygren.