Många utan jobb efter varsel

För ett halvår sedan varslades drygt 800 anställda i Katrineholm på FCI, Scaniaoch Flextronics. Av dessa har närmare häften fått ett nytt jobb eller studerar, men många är fortfarande utan.