Sjukt hos socialarbetare

Många som jobbar inom socialförvaltningen i Falkenberg är långtidssjukskrivna. Värst är det för dem som jobbar inom administration och handlägger ärenden. 7 av 10 handläggare för äldre och handikappomsorgen är långtidssjukskrivna.
- Vi håller på att ändra rutinerna för att underlätta arbetet, säger Anders Bergqvist vikarierande socialchef till P4 Radio Halland.Bland annat genom att handläggarna inte ska behöva ompröva belsut lika ofta som idag. Han vill också att socialförvaltningen ska omorganiseras så att det blir fler chefer som bestämmer över mindre ansvarsområden.