Ryssland fortsätter att upprusta

1:44 min

En ny rapport från Försvarets Materielverk som Svenska Dagbladet tagit del av visar att upprustningen i Ryssland fortsätter.

Enligt Fredrik Westerlund som är säkerhetspolitisk analytiker vid Försvarets forskningsinstitut, FOI, är det delvis på grund av ett behov att ersätta äldre materiel.

– Just när det gäller den materiella sidan så släpade investeringarna efter under väldigt lång tid. Samtidigt är det ett uttryck för att man ser ett stort behov av att bibehålla en omfattande konventionell och inte minst nukleär förmåga inom de väpnade styrkorna, Fredrik Westerlund.    

Rapporten uppger att Ryssland rustade förra året rustade upp försvaret med omkring 250 helikoptrar och flygplan.

Luftvärnssystem har förstärkts vid platser med strategiska intressen, till exempel i Kaliningrad vid Östersjökusten. Enligt rapporten har Ryssland moderniserat sina rörliga robotsystem för strategiska kärnladdningar.

– Man hade en period när man bara införde robotar med en enda laddning. Men nu har man tre eller fyra laddningar i dem som man anskaffar, säger Fredrik Westerlund. 

Enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI:s uppgifter väntas de ryska utgifterna för vapeninköp stiga med 50 procent i år. 

Fredrik Westerlund menar påverkas upprustningen av olika saker. 

– Det finns två viktiga faktorer. Det ena är den ekonomiska utvecklingen. Har man råd att fortsätta satsa så här mycket? Det andra är hur sanktionerna slår. 

Men avgörande är inte mängden vapen i sig utan något annat. 

– Det är inte den militära förmågan i sig som är oroande. Det är skäl att följa utvecklingen. Men det som inger oro är den politiska ledningens beredvillighet att använda väpnat våld som man har visat i Ukraina och tidigare i Georgien 2008, säger Enligt Fredrik Westerlund som är säkerhetspolitisk analytiker vid Försvarets forskningsinstitut.