Forskarutbildning i Svängsta

Till hösten ska kvinnor kunna utbilda sig till forskare, egna företagare och styrelseproffs på nya utbildningar som startas i Svängsta.
Utbildningarna riktar sig till kvinnor som tidigare har läst datateknisk grundutbildning på högskola och som vill fördjupa sig inom något av ämnena entreprenörskap, ledarskapsutbildning och forskning. Elektronikcentrum har fått pengar bland annat från EU för att kunna driva utbildningarna i projektform fram till utgången av 2003. Hur forskarutbildningen, som sträcker sig över flera år, ska finansieras därefter är än så länge inte klart.