Flera unga samer tar livet av sig: "Ingen förstår hur det är att vara same i Sverige i dag"

1:36 min

Många samer i Sverige känner att de inte har någonstans att vända sig för att prata om sina problem. Saila Marie Persson är same och försökte ta sitt liv för sju år sedan.

– Jag har blivit kastad runt i vården och fått träffa många olika läkare och psykologer. De var svårt att bli förstådd. Nästan ingen personal jag träffade kände till renskötsel eller vad det innebär att vara same i dag, berättar Saila Marie Persson.

Eftersom att många samer inte kan få rätt hjälp i Sverige så vänder de sig till Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa i Nord-Norge istället.

"De är utsatta för problem som många inte förstår"

Det var 2008 som Saila Marie Persson försökte ta sitt liv.

– Jag hade svårt att se framför mig en framtid och allting kändes så jättetungt inombords, säger hon.

Petter Stoor är psykolog på centret i Nord-Norge dit många samer vänder sig för att få hjälp.

– Många unga samer mår dåligt därför att de är utsatta för en hel del problem som andra inte har. Det gäller särskilt renskötarna som är utsatta för olika problem som gör det väldigt svårt att överleva på renskötseln, berättar han.

– Jag tycker att unga samer som går till en vårdcentral eller till psykiatrin ska ha möjlighet och rättighet att begära att få prata med samiska terapueter som har samisk språkkompetens och samisk kulturkompetens, säger Petter Stoor som menar att den svenska vården inte har tillräckligt med kunskap om samisk kultur.

Svenska vården behöver mer kunskap

– Man har inte gjort någonting i Sverige för att säkra att samer har en god hälsa. Det här är ju den enskilt största frågan när det gäller samisk hälsa, de är faktiskt självmord bland unga samer. Då behöver vi människor som jobbar med det ett centrum för samisk hälsa, det är lättaste och snabbaste och bästa sättet.

Men enligt folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström så undersöker nu regeringen hur staten ska kunna minska den psykiska ohälsan hos samer.

– Det kan handla om ökad kartläggning av problematiken till att börja med för att få en bild utav hur stora behoven egentligen är men sen naturligtvis vad staten kan göra för att stötta dom aktuella landstingen, sägen han.