Pengar till miljardsatsning på äldrevården tas från äldrevården

1:52 min

Den största satsning som regeringen gör i årets budget är en miljard kronor till mer personal i äldreomsorgen. Men satsningen betalas nästan helt med nedskärningar på andra håll inom just äldreomsorgen.

– Det har ju visat sig att den miljardsatsning som man har pratat om summerar till 60 miljoner när man drar bort alla de satsningar som man stryker, säger Jakob Forssmed som är ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna.

– Det blir ingen nationell demensplan, det blir inget måltidslyft för våra äldre, det blir ingen äldreboendegaranti, det blir ingen kompetenssatsning som är så viktig för äldrevårdens personal och chefer och det tycker jag är upprörande.

Av den miljard som regeringen satsar i år på mer personal till äldreomsorgen är hela 940 miljoner pengar som annars skulle ha använts på andra håll inom äldreomsorgen.

Det handlar till exempel om 140 miljoner som skulle ha gått till utbildning av personalen och om 75 miljoner som skulle ha använts till bättre mat åt de gamla.

De pengarna används nu alltså till att anställa fler, en förändring som finansminister Magdalena Andersson (S) försvarar.

– Det som är bra med den omfördelning vi gör i år, det är att vi redan från halvårsskiftet kan öka personalen motsvarande två miljarder på årsbasis. Det kommer att märkas i äldreomsorgen, säger hon.

Är det rimligt att kalla det för en satsning på äldreomsorgen när man bara flyttar om pengarna?

– Ja, det tycker jag eftersom vi ökar satsningen med en miljard nästa år.

Nästa år lägger regeringen alltså totalt två miljarder kronor på att anställa fler och då kommer nästan hälften av pengarna från andra utgiftsområden. Men även då kommer alltså mer än hälften fortfarande att tas från äldreomsorgens andra konton och därefter ökar den andelen ytterligare.

År 2018 handlar det om mer än 80 procent av pengarna som omfördelas.

Jakob Forssmed (KD) tycker att det behövs fler som jobbar inom äldreomsorgen, men han tycker att regeringen har kört med falsk marknadsföring.

– Att säga att man gör en miljardsatsning på äldreomsorgen, det är faktiskt inte okej, säger han.